من دیابت دارم. من آن را نخواستم و نمی خواهم اما تا آخر عمر با آن گیر کرده ام. زمانی می توانستم کاری انجام دهم اما اکنون دیگر دیر شده است. من فکر می کردم “سوپرمن” هستم و هیچ چیز …

دیابت و بیماری های قلبی – متوجه شدم ، حالا باید چکار کنم؟ Read more »

Jag Randhawa is a technological innovation govt, professional speaker, executive coach, and company marketing consultant. He has more than twenty several years of technology field practical experience with a solid history of developing significant general performance groups and award-successful merchandise. …

An Job interview With Jag Randhawa, Writer of the New Guide “The Bright Plan Box” Read more »