من دیابت دارم. من آن را نخواستم و نمی خواهم اما تا آخر عمر با آن گیر کرده ام. زمانی می توانستم کاری انجام دهم اما اکنون دیگر دیر شده است. من فکر می کردم “سوپرمن” هستم و هیچ چیز …

دیابت و بیماری های قلبی – متوجه شدم ، حالا باید چکار کنم؟ Read more »